Ons Werk

Kerkplanting

Ons doel is om soveel mense moontlik te bereik met die evangelie.  Ons glo dat dit gedoen kan word deur soveel lewensvatbare, self dupliserende kerke as moontlik te plant in die kortste moontlik tyd.

Vermenigvuldigende kerkplanting beteken dat kerke repliseer deur evangelisasie.  Evangelisasie vind plaas as ‘n intelligente en beplande aksie om kerke te plant waar daar voorheen geen kerk was nie.

Versadigings kerkplanting word bereik wanneer kerke repliseer in ‘n sekere streek totdat daar geen area is waar mense woon waar nie ‘n funksionele, bybelse kerk bestaan wat die gemeenskap bedien nie.

Pastorale Opleiding

Die doel van die Harvesters Pastorale Opleidings kursus:

Die doel van die kursus aangebied deur die Harvesters Bybelskool (nie-SETA geakkrediteerde vaardighede en Opleidings voorsiener) is om ‘n bekostigbare en tog waardevolle formele opleiding beskikbaar te maak aan meestal ongeletterde kerkleiers wat geen vorige blootstelling gehad het aan formele pastorale opleiding nie.  Ons bied ‘n pastorale opleidingskursus wat aan kerkleiers die geleentheid bied om afgeronde kerkleiers te word binne die Harvesters Ministries Kerkplantingsmodel.  

As gevolg van die gebrek aan vorige opleiding sou hierdie kerkleiers nie aan die normale intreevereistes vir formele pastorale opleidingskursusse vodoen het nie.

Volhoubare, toeganklike en bekostigbare pastorale opleiding 

By Harvesters verstaan ons dat Pastorale opleiding een van die grootste behoeftes is in die sendingwêreld.  Swak lering en selfs dwaalleer is ‘n werklike gevaar wanneer opleiding onvoldoende is. Goeie, formele opleiding is ongelukkig nientoeganklik aan diegene wat diet die meeste nodig het nie.

Harvesters bied formele pastorale opleiding aan mense wat normaalweg nie die tallose hindernisse soos taal, ongeletterdheid, gebrek aan vorige opleiding, gebrek aan infrastruktuur en baie ander kan oorkom nie.  Hierdie opleiding wat Harvesters verskaf strek oor 3 jaar en word in 6 fases of semesters opgedeel.

Hierdie ses fases word word aangebied aan elke studente-leraar binne die die Hrvesters struktuur.  Elke semester of fase maak gebruik van ‘n kwaliteit handleiding.  Elke handleiding bevat die semester se werk, opgedeel in 25 lesse.  

Een honderd en vyftig lesse is nodig om die ses maande kurrikilum van fase A-F te voltooi.  Hierby word nog die Hub leier handleiding gevoeg wat aan elke Hub leier geleer en voorsien word by die aanvanklike “afskop” opleiding.

Evangelisasie

Evangelisasie is die kern van alles wat ons doen.  Ons glo dat evangelisasie die bybelse model is om die kerk uit te brei.  Daarom lei ons alle Hub leiers, asook studente kerkleiers op in evangelisasie.  Die hartkaart is sentraal tot die metode wat ons leer, maar ons glo dat alle evangelisasie vind plaas in liefde vir die gemeenskap wat bedien moet word. 

Dissipelskap

Alle nuwe gelowiges moet gementor word om op te groei in Christus.  Hierdie proses word dissipelskap genoem.  Dit verg die intensionele opleiding van ‘n nuwe gelowige in die basiese beginsels van ‘n lewe van geloof.  Ons glo dat hierdie proses beplan moet word, intensioneel moet wees en gemonitor moet word.  Volwasse dissipels word geaktiveer om nuwe dissipels te maak.

Bybelverspreiding

Geestelike groei is afhanklik van die gelowige se kennis van die Woord van God.  Ons glo dat alle nuwe gelowiges ‘n eie kopie van die Bybel moet hê sodat hulle tot volwasse dissipels kan ontwikkel.  

Om hierdie rede het ons in 2006 die   “Bibles for Believers” program begin.  Ons wil Bybels verskaf vir elke nuwe gelowige wat in ‘n dissipelskap program opgelei word.  Ons doel is om soveel Bybels as moontlik, in die ontvanger se moedertaal, in die hande van gelowiges te gee sodat hulle kan opgroei in hulle nuutgevonde geloof.

Wil jy hê dat die hele wêreld Jesus moet ken? Kry eksklusiewe nuus, stories en gebedsversoeke. Lees hoe God Sy kerk uitbrei en lewens tot Sy eer verander.