Ons Werk

Kerkplanting

Ons doel is om soveel mense moontlik met die Evangelie te bereik. Ons glo dat dit gedoen kan word deur soveel lewensvatbare, self-dupliserende kerke as moontlik in die kortste moontlik tyd te plant.

Eksponensiële kerkplanting beteken dat kerke eksponensieel deur evangelisasie vermenigvuldig. Evangelisasie vind plaas as ‘n deurdagte en beplande aksie om kerke te plant waar daar voorheen geen kerk was nie.

Eksponensiële kerkplanting word bereik wanneer kerke in ‘n sekere streek vermenigvuldig totdat daar geen area is waar mense woon waar daar nie ‘n funksionele, Bybelse kerk bestaan wat die gemeenskap bedien nie.

Pastorale Opleiding

Die doel van die Harvesters Pastorale Opleidingskursus:

Die doel van die kursus, aangebied deur die Harvesters Bybelskool, (nie ‘n SETA geakkrediteerde kursus nie) is om ‘n bekostigbare en tog waardevolle opleiding beskikbaar te maak aan meestal ongeletterde kerkleiers wat geen vorige blootstelling gehad het aan pastorale opleiding nie. Ons bied ‘n pastorale opleidingskursus aan wat aan kerkleiers die geleentheid bied om afgeronde kerkleiers binne die Harvesters Ministries Kerkplantingsmodel te word.

As gevolg van die gebrek aan vorige opleiding, sou hierdie kerkleiers nie aan die normale intreevereistes vir pastorale opleidingskursusse voldoen het nie.

Volhoubare, Toeganklike en bekostigbare Pastorale Opleiding

By Harvesters verstaan ons dat Pastorale Opleiding een van die grootste behoeftes in die sendingwêreld is. Swak opleiding en selfs dwaalleer is ‘n werklike gevaar wanneer opleiding onvoldoende is. Goeie, formele opleiding is ongelukkig nie toeganklik aan diegene wat dit die meeste nodig het nie.

Harvesters bied formele pastorale opleiding aan mense wat normaalweg nie die vele hindernisse soos taal, ongeletterdheid, gebrek aan vorige opleiding, gebrek aan infrastruktuur en baie ander kan oorkom nie. Hierdie opleiding wat Harvesters verskaf, strek oor drie jaar en word in ses fases of semesters ingedeel.

Hierdie ses fases word aan elke studente-leraar binne die Harvesters struktuur aangebied. Elke semester of fase maak gebruik van ‘n kwaliteit handleiding. Elke handleiding bevat die semester se werk, ingedeel in 25 lesse.

Een honderd en vyftig lesse is nodig om die ses maande kurrikulum van fase A-F te voltooi. Hierbenewens ontvang elke Hub-leier die Hub-leier handleiding en word tydens die aanvanklike “afskop” opleiding daarin onderrig.

Evangelisasie

Evangelisasie is die kern van alles wat ons doen. Ons glo dat evangelisasie die Bybelse model is om die kerk uit te brei. Daarom word alle Hub-leiers, asook studente-leraars in evangelisasie opgelei. Die Hart-van-die-Mens model is die kern van die metode wat ons aanbied, maar ons glo dat alle evangelisasie in liefde vir die gemeenskap wat bedien moet word plaasvind.

Dissipelskap

Alle nuwe gelowiges moet gementor word om in Christus te groei. Hierdie proses word dissipelskap genoem. Dit verg die doelbewuste opleiding van ‘n nuwe gelowige in die basiese beginsels van ‘n lewe van geloof. Ons glo dat hierdie proses beplan moet word, doelbewus moet wees en gemonitor moet word. Volwasse dissipels word geaktiveer om nuwe dissipels te maak.

Bybelverspreiding

Geestelike groei is afhanklik van die gelowige se kennis van die Woord van God.  Ons glo dat alle gelowiges ‘n eie kopie van die Bybel moet hê sodat hulle tot volwasse dissipels kan ontwikkel.  

Geestelike groei is afhanklik van die gelowige se kennis van die Woord van God. Ons glo dat alle gelowiges ‘n eie kopie van die Bybel in sy moedertaal moet hê, sodat hulle tot volwasse dissipels kan ontwikkel.

Daarom is die “Bibles for Believers”- program in 2006 begin. Ons doelwit is om Bybels aan elke gelowige wat in ‘n dissipelskap-program opgelei word, te verskaf. Ons doel is om soveel Bybels as moontlik in die ontvanger se moedertaal, in die hande van gelowiges te gee, sodat hulle in hulle nuutgevonde geloof kan groei.

Wil jy hê dat die hele wêreld Jesus moet ken? Kry eksklusiewe nuus, stories en gebedsversoeke. Lees hoe God Sy Kerk uitbrei en lewens tot Sy eer verander.