Onderhoud met Steven Loots

Steven Loots is die stigter en HUB van Harvesters Ministries. Hy beantwoord ‘n paar vrae hier onder om te verduidelik hoe jou ondersteuning ‘n kragtige verskil en impak maak:

Steven, wat is Harvesters Ministries se hooffokus?

Harvesters is ‘n kerkplantings-organisasie wat die Bybelse beginsels van evangelisasie en dissipelskap toepas om ‘n Bybelse mandaat te vervul. Die Woord van God het die meesterplan duidelik uiteengesit: gaan na die uithoeke van die aarde en maak dissipels. Die beginsels wat ons gebruik, is evangelisasie, dissipelskap, pastorale opleiding en eksponensiёle kerkplanting. Ons het die Harvesters Hub-kerkplantingsmodel ontwikkel wat al sedert 1998 eksponensiёle kerkgroei tot gevolg het.

Hoe werk die Hub- kerkplantingsmodel?

‘n Hub-kerk word deur ‘n voltydse leraar gelei wat oor ‘n twee tot drie jaar tydperk nog 10 kerke strategies plant. Hy sal dan hierdie nuwe kerke leer en bystaan om addisionele kerke deur evangelisasie te plant wat die weg oopmaak vir die Goeie Nuus om vinnig te versprei en selfs nog meer lewens te verander.

Hoe word hierdie leraars van die nuwe kerke toegerus?

Ons vertrou die Here om ‘n plaaslike persoon vanuit die nuwe kerk te roep om ‘n leraar te word. Hierdie studente-leraar word dan binne ‘n dag se reis van die Hub-kerk opgelei. Hulle word dan deur die Hub-leier by die Hub-kerk deur ‘n hele drie jaar kurrikulum gelei. Daar word dan van elke studente-leraar vereis om drie nuwe kerke met die ondersteuning van hulle Hub-leier te plant. Dit dien as “klasgeld” vir die opleiding wat hulle ontvang. Hulle kom vir drie dae elke vyf weke bymekaar, oor ‘n tydperk van drie jaar.

Hoekom is my ondersteuning noodsaaklik?

Harvesters is totaal afhanklik van die openhartigheid en vrygewigheid van Christene wat passievol is oor Jesus se Groot Opdrag. Daardie ondersteuning het al daartoe gelei dat meer as 60 kerke daagliks in meer as 62 lande geplant word. Miljoene mense is al met die Evangelie bereik en baie van hulle het dissipel-makers geword wat ander oplei om dieselfde te doen.

Wil jy hê dat die hele wêreld Jesus moet ken? Kry eksklusiewe nuus, stories en gebedsversoeke. Lees hoe God Sy Kerk uitbrei en lewens tot Sy eer verander.