Missie & Visie

Missie

Harvesters Ministries is ‘n globale kerkplantings-organisasie wat die weg oopmaak sodat die wêreld vir Jesus kan ken.

Die visie vir hierdie bediening het reeds in 1998 begin en teen 2000 is die eerste kerke in Malawi en Zambiё geplant.

Harvesters tree in verbinding met plaaslike, gekwalifiseerde leraars, wat ‘n hart het vir evangelisasie, met ‘n hoё agting vir die Woord en ‘n passie vir die Groot Opdrag. Harvesters lei hierdie leraars op in evangelisasie, dissipelskap, eksponensiёle kerkplanting en pastorale opleiding.

Ons dank die Here vir elke sendeling wat voor ons uitgegaan het en die oes reeds voorberei het, want ons ervaar dikwels dat ons op die fondasie bou wat hulle vir ons gelê het.

Die Harvesters Hub-kerkplantingsmodel is deur Steven (Fanie) Loots ontwerp met die vervulling van die Groot Opdrag in gedagte. Dit sluit ook die strategiese beplanning in om die Evangelie in elke nasie te verkondig deur evangelisasie, dissipelskap en eksponensiёle kerkplanting.

Harvesters lei ‘n plaaslike persoon op as die leraar van elke nuwe kerk, gewoonlik in hulle moedertaal en binne ‘n dag se reis van hulle nuwe kerk. Geen salarisse word aan hulle betaal nie, maar die opleiding is gratis vir die studente-leraars. Harvesters se kurrikulum is interkerklik en nie gekoppel aan ‘n spesifieke denominasie nie.

Visie  

Ons visie is om 1 miljoen kerke te plant, 1 miljoen leraars op te lei, en om 100 miljoen gelowiges teen 2025 te evangeliseer en dissipels van hulle te maak.

Wil jy hê dat die hele wêreld Jesus moet ken? Kry eksklusiewe nuus, stories en gebedsversoeke. Lees hoe God Sy Kerk uitbrei en lewens tot Sy eer verander.