Geloofstelling

Skrif

Ons glo dat die Bybel God se geskrewe openbaring aan die mens is en dat dit verbaal geїnspireer is, gesag het en dat die oorspronklike manuskripte foutloos is. (2 Timoteus 3:16; 2 Petrus 1:21; Johannes 10:35; Matteus 5:18) Dit is ons voldoende en finale outoriteit vir geloof en praktyk.

God

Ons glo dat daar een God is, wat as die Drie-enige God funksioneer – die Vader, die Seun en die Heilige Gees. (Deuternomium 6:4; 2 Korintiёrs 13:14)

Vader

Ons glo dat die Vader die enigste ware en lewende God is. Hy is die Skepper, Heerser, Soewereine gesag en Beskermer van alle sigbare en onsigbare dinge.

Jesus Christus

Ons glo in die Godheid van ons Here Jesus Christus. Jesus is God wat mens geword het. Hy was ten volle mens, maar Hy was vry van sonde. (Jesaja 9:6-7; Johannes 1:1-4; Johannes 5:22-23; Johannes 8:54-58; Johannes 10:30) Ons glo dat die maagd Maria deur die Heilige Gees bevrug is en dat sy aan Jesus Christus geboorte geskenk het. Hy het ‘n sondelose lewe gelei, al ons sondes op Hom geneem, gesterf en weer uit die dood opgestaan en sit nou aan die regterhand van die Vader as ons Bemiddelaar. Ons glo dat Jesus Christus ten volle vir die wêreld se sondes aan die kruis betaal het met Sy bloed wat die perfekte en voldoende offer was. Ons glo in die wederkoms van ons Here Jesus Christus. (Matteus 24:1-44; Johannes 14:1-3; Handelinge 1:9-11; 1 Korintiёrs 15:20-24; 1 Tessalonisense 4:15-17; 1 Tessalonisense 5:1-3; 2 Tessalonisense 2:1-4; Titus 2:11-13)

Heilige Gees

Ons glo in die persoon en Godheid van die Heilige Gees en dat Hy in ongelowiges se harte werk en hulle tot bekering bring. Ons glo dat die Heilige Gees gelowiges help om ‘n Goddelike lewe te lei. (Handelinge 5:3-4; Titus 3:5; Efesiёrs 4:30 en 5:18)

Die mens, Vrye wil, en Sonde

Ons glo dat alle mense verlore is en God se oordeel sal ervaar, en dat elkeen gered moet word en moet verstaan dat Jesus Christus vir elke mens op aarde aan die kruis gesterf het. Wanneer ‘n mens Jesus Christus aanneem en aanvaar as jou persoonlike Verlosser, ontvang jy die gratis geskenk van God se genade en word jy deur jou geloof in Hom vergewe van al jou sondes.

Opstanding, Hemel en Hel

Ons glo dat daar ‘n opstanding van die vlees gaan wees vir beide geredde en ongeredde mense. Diegene wat gered is, sal onmiddellik in God se teenwoordigheid wees. Diegene wat nie gered is nie, sal in die put van die hel gegooi word.

Die Kerk en sy Eenheid

Ons glo dat die Kerk die universele liggaam van Christus is wat saamgestel is uit ware gelowiges in Christus met Christus as die hoof van die Kerk. Alle ware Christene is deel van mekaar en moet mekaar liefhê, mekaar opbou in hulle geloof en Christus se Groot Opdrag gehoorsaam om die hele wêreld met die Evangelie van Jesus Christus te bereik.

Wil jy hê dat die hele wêreld Jesus moet ken? Kry eksklusiewe nuus, stories en gebedsversoeke. Lees hoe God Sy Kerk uitbrei en lewens tot Sy eer verander.