Hierdie nuusbrief bevat inspirerende verslae van Christene wat onder vervolging leef. Ons het die name van die mense verander om hulle te beskerm, maar hulle stories moet gehoor word. Aangesien baie elke dag hul lewens op die spel plaas om hul geloof met ander te deel, wil Harvesters Ministries u bedank vir u understeuning van ons werk, beide in gebed en finansieel. Saam maak ons die weg oop.

Laai af – Newsletter November 2021 Afrikaans