Newsletter November 2021 – International

2021-11-25T17:50:04+02:00November 3rd, 2021|Categories: India, PDF Newsletter, Uncategorised|Tags: |

This newsletter contains inspiring reports from Christians who live under persecution. We have changed the names of the people in order to protect them, but their stories should be heard. As many put their lives on the line each day to share their faith with others, Harvesters Ministries would like to thank you for supporting

Nuusbrief November 2021 – Afrikaans

2021-11-03T15:39:40+02:00November 3rd, 2021|Categories: India, PDF Newsletter, Uncategorised|Tags: |

Hierdie nuusbrief bevat inspirerende verslae van Christene wat onder vervolging leef. Ons het die name van die mense verander om hulle te beskerm, maar hulle stories moet gehoor word. Aangesien baie elke dag hul lewens op die spel plaas om hul geloof met ander te deel, wil Harvesters Ministries u bedank vir u understeuning van

Newsletter November 2021 – USA

2021-11-03T15:37:54+02:00November 3rd, 2021|Categories: India, PDF Newsletter, Uncategorised|Tags: |

This newsletter contains inspiring reports from Christians who live under persecution. We have changed the names of the people in order to protect them, but their stories should be heard. As many put their lives on the line each day to share their faith with others, Harvesters Ministries would like to thank you for supporting

Newsletter November 2021 – UK

2021-11-03T15:39:01+02:00November 3rd, 2021|Categories: India, PDF Newsletter, Uncategorised|Tags: |

This newsletter contains inspiring reports from Christians who live under persecution. We have changed the names of the people in order to protect them, but their stories should be heard. As many put their lives on the line each day to share their faith with others, Harvesters Ministries would like to thank you for supporting

Go to Top